ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN

Watervoorziening

Watervoorziening

TBR is een betrouwbare partner voor industriële ondernemingen op het gebied van watervoorziening. Dergelijke industriële ondernemingen zijn voor hun productieproces aangewezen op de continue beschikbaarheid van speciaal behandeld water. En dat is exact waar TBR veel verstand van heeft.

Van de bron tot het proces kunnen wij u een duurzaam product aanbieden. Wij faciliteren zowel de behandeling als het transport van grondwater, bronwater of stadswater voor u.

Naast waterwinning is de distributie van het behandelde water zeer belangrijk voor uw proces en installatie. Gaat het om de druk of is juist het debiet maatgevend?

Regelmatig zien wij dat er, door het onjuist dimensioneren van een industriële installatie, concessies worden gedaan aan het transport. Dit gaat altijd ten koste van kwaliteit,  efficiency, duurzaamheid van de installatie (bijvoorbeeld door hoge druk en waterslag) en uw kostprijs. De juiste engineering, door middel van gedegen kennis, is daarom ook bij uw watervoorziening van wezenlijk belang!