ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN

Renewables

Hernieuwbare energie, geïntegreerd in uw proces

Klimaatverandering, uitputtende energie en emissieregels maken de toekomst er niet eenvoudiger op. Het gebruik van hernieuwbare energie is niet nieuw te noemen maar wordt wél stapsgewijs de standaard voor de toekomst.

Onze kennis en producten kunnen uw bedrijf helpen om duurzame middelen te integreren en te combineren in uw huidige of nieuwe procesinrichting.

Solar Energy

Solar Energy is het toepassen van vacuümbuis zonnecollectoren voor het bereiden van proceswater. Deze technologie zorgt ervoor dat, bij zon- en daglicht, het licht wordt omgezet in warmte. In combinatie met onze plug-in technology wordt er een ideale balans gecreëerd tussen hernieuwbare en fossiele energie.

Voordelen

  • Geen warmteverlies bij hoge temperaturen
  • Tot 95⁰C proceswater
  • 100% duurzaam
  • Geen mechanische delen en dus onderhoudsvrij
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Meedenkend karakter

De duurzame ontwikkelingen gaan heel hard. Echter, integratie van hernieuwbare bronnen is vaak nog lastig omdat het aanbod niet te controleren valt. Wij denken graag met u mee over nieuwe technieken, waarbij we bedrijven en/of partners bij u in de buurt gemakkelijk kunnen koppelen aan uw energieproces.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Bio-centrales
  • Pelletverwarming
  • Warmtepompen
  • Stadsverwarming

U kunt bij ons altijd terecht met uw uitdagende businesscase!