ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN

Werkwijze TBR

Werkwijze TBR Energy Solutions

Een efficiënt proces vereist een scherpe werkwijze. Met de Trias Energetica in ons achterhoofd halen wij bij TBR Energy Solutions zoveel mogelijk restwarmte uit het proces en brengen dit terug. De energievraag reduceren, efficiënt energieverbruik en het gebruik van duurzame equipment maakt het mogelijk uw kostprijs te verlagen en een energiebesparing te realiseren tot wel 50%.

Trias Energetica

De ontwerpfilosofie van TBR Energy Solutions bestaat uit de basisprincipes van de Trias Energetica. Met een eenvoudig maar duidelijk model in het achterhoofd zijn we altijd scherp op de diverse procesaspecten. Trias Energetica bestaat uit de volgende 3 stappen:

 

Stap 1: Beperk de vraag door efficiënte processen en machines. Bespaarde energie hoeft niet te worden opgewekt!

 

Stap 2: Maak zo veel mogelijk gebruik van teruggewonnen energie en maak gebruik van duurzame energie.

 

Stap 3: Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.

Energievoorziening

Energievoorziening op het gebied van waterbereiding bereiken wij door het gebruik van diverse componenten. Temperaturen tot 95⁰C zijn mogelijk door het toepassen van de onderstaande filosofie:

Met deze filosofieën in het achterhoofd gaan we vervolgens aan de slag via een concreet stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Audit uitvoeren en hiermee de huidige energiestromen binnen uw organisatie inzichtelijk maken
  2. Uitwerken van een gewenste situatie waarin wij met én zonder energiebesparende componenten advies geven om uw proces efficiënter in te richten en/of te optimaliseren
  3. Afhankelijk van uw keuze engineeren, beleveren en installeren wij de benodigde componenten om uw bedrijf van een ze efficiënt mogelijke energiestroom te voorzien!