ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN

Over ons

Het begin in 1979

Na een arbeidszaam leven bij stoomketelfabrikant Ten Horn uit Veendam nam de heer Reinders zijn specifieke kennis van stoom- en condensaatsystemen mee naar

Wildervank om daar in 1979 een nieuw bedrijf op te richten. Technisch Bureau Reinders BV zag het levenslicht. Samen met mevrouw Reinders-Van Klinken spitsten de activiteiten van Technisch Bureau Reinders zich voornamelijk toe op stoom- en condensaat gerelateerde systemen. Zoon Jaap Reinders werd, na de HTS succesvol te hebben afgerond, in 1993 in de zaak betrokken.
Gaandeweg werd TBR’s horizon verbreedt en werden disciplines als gas, lucht, thermische olie en water aan het dienstenpalet toegevoegd.

Versterking in 2000

Nadat Erik Kuiper het team in 1997 versterkte werd de heer Reinders ziek en kwam hij in 1999 te overlijden. Zoon Jaap en Erik besloten om de werkzaamheden van TBR gezamenlijk voort te zetten en versterkten zich in 2000 met Henk Klatter. In 2005 werd EMSROTOR opgericht dat op hetzelfde adres is gevestigd als TBR.

Huidige situatie

De industriële natwasindustrie was en is nog steeds een belangrijke pijler voor TBR. Door coöperatieve samenwerkingsovereenkomsten met vooraanstaande bedrijven in binnen- en buitenland heeft TBR een bijzonder brede en diepgaande kennis van alle procesgerelateerde systemen binnen dit vak opgedaan. Deze kennis wordt ingezet om bedrijven in zowel de natwasindustrie als in andere industrieën bij te staan in het duurzame ondernemen.

 

TBR bestaat momenteel uit een team van 4 professionals die naast technische kennis tevens de operationele uitvoer (denk aan bouw en installatie van machines) voor hun rekening nemen.

De toekomst: groen, duurzaam en gezond

Met een groene knipoog werkt TBR aan een gezonde toekomst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen met verschillende gepatenteerde systemen zorgt voor een

grote voorsprong op de rest van de markt. En dat blijft niet onopgemerkt, getuige de wereldwijde klantenkring die wordt beleverd met kennis over duurzaamheid en energiebesparende systemen.

Al ruim 35 jaar zet TBR zich met passie en overtuiging in voor haar klanten met als doel het creëren van een duurzame en betere wereld.

Jaap Reinders,
TBR Energy Solutions