ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN

Voedingsmiddelen industrie

Voedingsmiddelen industrie

In de voedingsmiddelenindustrie is hygiëne van groot belang om uw product met topkwaliteit te kunnen leveren.

Historisch heeft TBR ruime kennis van en ervaring met stoom- en condensaattechnologie. Wij bieden de oplossingen voor en verbetering van uw huidige- stoom en condensaatsystemen. Door besparingen en reductie van warmte en energie in uw proces verschuift de balans van uw condensaatstroom. Dat heeft doorgaans een verlies van efficiency ten gevolg. Het opnieuw balanceren van uw stoom- en condensaatbalans is een uitdaging waar wij u graag in bijstaan

Hygiëne

Stoom en condensaat zijn binnen de voedingsmiddelenindustrie onmisbare sleutels als het gaat om hygiëne. Doel is om het productieproces te voorzien van de juiste kwaliteit stoom met bovendien een geoptimaliseerd efficiënt rendement voor de energievoorziening. Daarnaast is optimaal hergebruik van restwarmte en afvalenergie binnen uw energiehuishouding om zo tot een lage kostprijs te komen één van de uitdagingen die wij graag met u aangaan.

Energieopwekking

TBR is al jaren gespecialiseerd in energieopwekking op condenserend niveau. Hierbij wordt heet water op zeer efficiënte wijze gegenereerd. Het recupereren van energie zoals hierboven omschreven is complementair aan de hoog efficiënte warmteopwekking en kan naadloos worden ingepast in het productieproces.

Energiebesparing

Op de bovengenoemde energieopwekking is hergebruik van energie complementair. Denk hierbij aan het reduceren van afvalwater, het behandelen van afvalstromen (bijvoorbeeld het indikken van vetten) en het verlagen van temperaturen om energie te besparen. Ook is het behandelen van uw verontreinigde afvalwaterstroom een bewezen en beproefd systeem voor energiebesparing. De EMS afvalwarmte wisselaar behandelt uw afvalwaterstroom op een dusdanige manier dat deze altijd inspecteerbaar en reinigbaar is. Door filtratiestappen kan hergebruik van water en energie in veel gevallen uw kostprijs reduceren. Een bewezen concept van slimme engineering!

Wat wij voor u als ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie kunnen betekenen:

 • Het houden van energie audits, de zogenoemde ‘Quick Scans’.
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies bij specifieke wensen;
 • Begeleiding bij nieuwbouw- of verbouwprojecten
 • Volledige watervoorziening en waterbehandeling
 • Filtratiestappen
 • Toepassen van zonne-energie t.b.v. waterverwarming
 • Energievoorziening
  • Stoomtechniek binnen en buiten uw ketelhuis
  • Hoog efficiënte heetwatervoorziening
 • Warmteterugwinning op alle vlakken
 • Complexe stoom- en condensaatoplossingen
 • Regulier onderhoud en inspecties van uw installatie
 • Volledig geïntegreerde en samenwerkende voorzieningen

Bij veel van onze klanten heeft onze integrale aanpak geleid tot enorme verbeteringen in de verschillende fases van het productieproces. Hiermee wordt energie bespaard, water bespaard, de productkwaliteit verbeterd en de efficiency van uw proces flow verhoogd. Hogere kwaliteit voor een lagere prijs dus!