ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN

Papier industrie

Papier industrie

In de papierindustrie is uw energiehuishouding van groot belang om uw product met topkwaliteit te kunnen leveren.

Hierbij is een efficiënte energieopwekking een onmisbare sleutel. Dit voorziet het productieproces van de juiste kwaliteit en kwantiteit met een geoptimaliseerd en efficiënt rendement van de energievoorziening. Daarnaast is optimaal hergebruik van restwarmte en afvalenergie binnen de energiehuishouding van bedrijven vaak een grote uitdaging. Deze uitdaging om tot een lage kostprijs te komen gaan wij graag met u aan.

Historisch heeft TBR ruime kennis van en ervaring met stoom- en condensaattechnologie. Wij bieden de oplossingen voor en verbetering van uw huidige- stoom en condensaatsystemen. Door besparingen en reductie van warmte en energie in uw proces verschuift de balans van uw condensaatstroom. Dat heeft doorgaans een verlies van efficiency ten gevolg. Het opnieuw balanceren van uw stoom- en condensaatbalans is een uitdaging waar wij u graag in bijstaan.

Water

Het gebruik van kwalitatief goed water tegen lage kosten is een mooie uitdaging in de papierindustrie. Het gebruik van oppervlaktewater of bronnen is veel voorkomend en gebeurt naast in de papierindustrie ook regelmatig in andere industrieën. TBR heeft ruime ervaring met de voorziening, behandeling en distributie van uw proceswater.

Energie

We zijn gespecialiseerd in energieopwekking op hoog niveau waarbij heet water en/of stoom op hoog efficiënte wijze wordt gegenereerd door de toepassing van innovatieve ontwikkelingen.

Energiebesparing

Op de bovengenoemde energieopwekking is hergebruik van energie complementair. Denk hierbij aan het reduceren van afvalstromen en het verlagen van temperaturen om energie te besparen. Ook is het behandelen van uw verontreinigde afvalwaterstroom een bewezen en beproefd systeem voor energiebesparing. De EMS afvalwarmte wisselaar behandelt uw afvalwaterstroom op een dusdanige manier dat deze altijd inspecteerbaar en reinigbaar is. Door filtratiestappen kan hergebruik van water en energie in veel gevallen uw kostprijs reduceren. Een bewezen concept van slimme engineering!

Wat wij voor u kunnen betekenen in de papierindustrie:

 • Het houden van energie audits, de zogenoemde ‘Quick Scans’.
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies bij specifieke wensen;
 • Begeleiding bij nieuwbouw- of verbouwprojecten
 • Volledige watervoorziening en waterbehandeling
 • Filtratiestappen
 • Toepassen van zonne-energie t.b.v. waterverwarming
 • Energievoorziening
  • Stoomtechniek binnen en buiten uw ketelhuis
  • Hoog efficiënte heetwatervoorziening
 • Warmteterugwinning op alle vlakken
 • Complexe stoom- en condensaatoplossingen
 • Regulier onderhoud en inspecties van uw installatie
 • Volledig geïntegreerde en samenwerkende voorzieningen

Bij veel van onze klanten heeft onze integrale aanpak geleid tot enorme verbeteringen in de verschillende fases van het productieproces. Hiermee wordt energie bespaard, water bespaard, de productkwaliteit verbeterd en de efficiency van uw proces flow verhoogd. Hogere kwaliteit voor een lagere prijs dus!

Met TBR Energy Solutions zit u met de juiste partner aan tafel! Meer weten?