ENERGIE- EN KOSTPRIJSREDUCTIE VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN
 • en

Galvanische Industrie

Galvanische Industrie

In de galvanische industrie is uw energiehuishouding van groot belang om uw product met topkwaliteit te kunnen leveren.

Hierbij is een efficiënte energieopwekking een onmisbare sleutel. Dit voorziet het productieproces van de juiste kwaliteit en kwantiteit met een geoptimaliseerd en efficiënt rendement van de energievoorziening. Daarnaast is optimaal hergebruik van restwarmte en afvalenergie binnen de energiehuishouding van bedrijven vaak een grote uitdaging. Deze uitdaging om tot een lage kostprijs te komen gaan wij graag met u aan.

Energieopwekking

TBR is al jaren gespecialiseerd in energieopwekking. Hierbij wordt heet water op zeer efficiënte wijze gegenereerd. Het recupereren van energie zoals hierboven omschreven is complementair aan de hoog efficiënte warmteopwekking en kan naadloos worden ingepast in het productieproces.

Hergebruik energie

TBR heeft bewezen vooral bij het afvangen van hoge temperatuur aflucht een goede partner te zijn. Wij zorgen ervoor dat deze afvalenenergie opnieuw wordt ingezet en hergebruikt. De verschillende behandelfases van uw proces worden verwarmd met deze restwarmte. Dit bespaart energie, verbetert de productkwaliteit en verhoogd de efficiency van uw proces flow. Hogere kwaliteit voor een lagere prijs dus!

Wat wij voor u als ondernemer binnen de galvanische branche kunnen betekenen:

 • Energievoorziening
  • Hoog efficiënte energievoorziening
 • Energie audits
 • Haalbaarheidsstudies
 • Begeleiding bij nieuwbouw- of verbouwprojecten
 • Volledige watervoorziening en waterbehandeling
 • Toepassen van zonne-energie t.b.v. waterverwarming
 • Warmteterugwinning op alle vlakken
 • Regulier onderhoud en inspecties van uw installatie
 • Volledig geïntegreerde en samenwerkende voorzieningen

Onze kennis en technologie leidt bij veel klanten tot forse besparingen, verbeterde kwaliteit en een significante kostprijsreductie.